Rachel Fallowsová

Terapeut TČM

K prírode a bylinkám som mala blízko od útleho detstva. Čínskej medicíne som sa začala aktívne venovať pred šiestimi rokmi. Už prvá absolvovaná prednáška ma naplnila entuziazmom, ktorý pretrváva dodnes. Cítila som, že to je cesta, ktorou sa chcem vybrať. Možnosť presvedčiť sa, že človek je schopný svojmu celkovému zdravotnému stavu pomôcť celostným prístupom, ma motivovala k intenzívnemu štúdiu a prehlbovaniu si znalostí o tomto medicínskom umení. Hlavným cieľom alternatívnej medicíny je predchádzať chorobám skrz dobrú životosprávu, a to predovšetkým vhodnou stravou, fytoterapiou, cvičením, akupunktúrou a v neposlednom rade duševnou hygienou. Práve týmito prostriedkami a mechanizmami dokážeme predísť mnohým ťažkostiam a zbytočnému nadužívaniu liekov či radikálnejším zákrokom. Mojou snahou je pomôcť Vám zharmonizovať si telo a spoločne nájsť cestu k Vášmu fyzickému i duševnému zdraviu. Verím, že spoločnou prácou, silou vôle, bylín, ihličiek a ďalších pomocníkov dokážeme vyriešiť Vaše trápenia.

 "Mojou snahou je pomôcť Vám zharmonizovať

si telo a spoločne nájsť cestu k Vášmu fyzickému

i duševnému zdraviu."

Květy zdraví

areál Salon Bellis

Křenová 59

602 00 Brno

kvetyzdravi@gmail.com

www.kvetyzdravi.cz